MVO beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker. Nieuw Leven Facility Groep neemt als bedrijf dan ook zeker verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu en onze maatschappij. Wij proberen bewuste keuzes te maken om een goede balans te bereiken tussen People, Planet en Profit.

Milieu beleid

Nieuw Leven Facility Groep voert een actief milieubeleid. Rekening houden met het milieu is voor ons een vanzelfsprekend. Wij kiezen voor energiezuinige machines en recyclebare materialen. Ook houden wij de ontwikkelingen in de markt in de gaten. Een mooi voorbeeld hiervan is het Smart Cleaning systeem waarmee wij inmiddels werken. Alleen door te weten wat er speelt en wat de techniek biedt kun je maatschappelijk verantwoord ondernemen! En wist u dat door toepassing van een microvezeldoek vrijwel alle moderne oppervlakken met enkel schoon water kunnen worden gereinigd? Een perfect voorbeeld van een ontwikkeling die past bij ons streven om middelen te gebruiken die het milieu minimaal belasten.

Al onze producten zijn voorzien van een productinformatieblad volgens NEN 2010 en voldoen aan de nationale en internationale voorschriften. Daarnaast zijn al onze elektrische apparatuur zoals stofzuigers en schoonmaakapparatuur energiezuinig en wordt er zelfs bij het wagenpark rekening gehouden met energiezuinige labels. Zo dragen wij verantwoord een steentje bij aan onze maatschappij.

Sociaal beleid

Nieuw Leven Facility Groep is van oudsher erg betrokken met belangeloze initiatieven en organisaties en beschouwt het als haar maatschappelijke betrokkenheid om een tegenprestatie te leveren naar culturele instellingen, stichtingen en verenigingen. Om die reden zijn wij al jaren betrokken bij de restauratie van “Ons lieve heer op Solder” en sponsor en we diverse sportverenigingen en lokale initiatieven.

Het werven van personeel gaat bij Nieuw Leven Facility Groep in balans. Er wordt gezocht naar de juiste samenstelling van verschillende leeftijden en culturele achtergronden. Zo vormen wij ons sociale beleid en krijgt iedereen de kans om zich op de arbeidsmarkt te begeven en een draai in de maatschappij te vinden.

Daarnaast wordt altijd gezocht naar de best mogelijke logistieke oplossing om de reistijd van medewerkers te verminderen en CO2-bewust te werken. Dit is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.